De "sterke" verhalen over de Duitse Herdershond, waarin zijn slechte karakter, onbetrouwbaarheid, agressiviteit, etc. worden verteld, berusten op praatjes en kwaadsprekerij.  Veelal worden zulke verhalen nog aangedikt door de media.
In het verleden is een periode geweest waarin sterk op ongewenste karaktereigenschappen  gelet moest worden, maar deze zijn voor het leeuwendeel door de fokkers gecorrigeerd.  Dat in bepaalde bloedlijnen ongewenste eigenschappen naar voren komen, komt bij elk ras voor dus ook bij de Duitse Herdershond.
Een verantwoordelijke fokker zal dit signaleren en passende maatregelen nemen ter voorkoming van uitbreiding van deze ongewenste eigenschappen.
Voor de liefhebber van de Duitse Herdershond is zijn karakter geen zwak punt maar juist een pluspunt.
De ideale karaktereigenschappen zijn vastgelegd in de rasstandaard en een zich respecterende fokker zal er alles aan doen om deze standaard te bereiken bij zijn fokproducten.
De Duitse Herdershond is een gebruiks- of werkhond en het ideale karakter van de gebruikshond is: een onbevangen en sociaal gedrag in de omgang met mensen, waaronder kinderen en een moedig en waakzaam gedrag bij een ernstige bedreiging waarbij er niet teruggedeinsd wordt om tot de aanval over te gaan. Helaas wordt overdreven "scherpte" vaak verward met moed.
Er zijn altijd nog mensen die houden van een asociale, woeste hond die vaak door een "speciale" behandeling tot dit soort gedrag gebracht wordt.  Zo'n hond is een gevaarlijk (moord)wapen, zeker in handen van verkeerde personen. Een hond met een dergelijk karakter is niet gewenst voor "normale" liefhebbers, zal maatschappelijk gezien niet geaccepteerd worden en ook nog eens de oorzaak zijn van het ontstaan van de hierboven genoemde verhalen.
Gewenst zijn dus moedige, harde, temperamentvolle en zelfverzekerde honden die eerst de kat uit de boom kijken, als de dreiging te groot wordt het gevaar tegemoet gaan en onder bekwame leiding van de geleider met de nodige strijdlust en "gewenste" hardheid tot de aanval over gaan.
Onder hardheid van de Duitse Herdershond verstaan we het vermogen om zich zeer snel te herstellen van onaangename ervaringen, pijn en straffen.
Temperamentvolle honden zijn levendig, horen, zien en ruiken alles en zijn op een aangepaste manier bij hun omgeving betrokken.
Een "goede" Duitse Herdershond, en die zijn er genoeg, is rustig maar actief, sociaal maar toch moedig en strijdlustig.
Deze eigenschappen maken de hond voor iedere vorm van gebruikshond geschikt. Zoals huishond, verdedigingshond, speurhond, reddingshond, en niet in de laatste plaats herdershond, enz. enz.
Van nature is de Duitse Herdershond zeker geen bijter of angstaanjager maar een verdediger van zijn baas, diens gezin, huis en erf.